EtnoPolska 2019

Nagrania muzyczne w Studiu S4 Polskiego Radia
Polskie Radio S4
Festiwal - koncert I
Korobeczka

Film

Korobeczka

Biuletyn z projektu

NOWOŚSCI Z PROJEKTU

Sesja muzyczna w Studiu S4 

Polskiego Radia 

Zakończyliśmy pracę nad materiałem muzycznym w Studiu Polskiego Radia S4. Nasz zespół  pod kierownictwem Przemysława Marcyniaka przygotował melodie podlaskie, które będą wykorzystywane w kolejnych etapach projektu.

WARSZTATY

Szkolenia dla instruktorów oraz nauczycieli. Warsztaty dla dzieci i młodzieży.

FESTIWAL

Festiwal tradycyjnych tańców i zabaw podlaskich "Korobeczka"  (23 października 2019).

KONCERTY

Zespół Pieśni i Tańca Podlasie - koncerty i prezentacje w regionie "Korobeczka" dzieciom.

MUZYKA

Folklor taneczny Podlasia w edukacji. Tańce i zabawy z opracowaniami muzycznymi.

14-18 września 2019

Szkolenia dla instruktorów i nauczycieli - część I i II

Folklor taneczny Podlasia w edukacji. Zapraszamy na szkolenia z zakresu tańców i zabaw podlaskich. Szkolenia skierowane są do nauczycieli oraz instruktorów - zainteresowanych folklorem tanecznym. 

Karta zgłoszenia

wrzesień - październik  2019

Warsztaty dla dzieci i młodzieży - w regionie

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z udziałem instruktorów i tancerzy ZPiT"Podlasie" - organizowane w szkołach i wybranych placówkach regionu. Stanowią etap przygotowawczy do udziału w Festiwalu. 

.

23 października 2019

Festiwal Tradycyjnych Tańców i Zabaw Podlaskich 

Festiwal jest podsumowaniem projektu realizowanego w ramach Programu  EtnoPolska 2019 NCK, którego celem jest popularyzacja i pielęgnowanie folkloru tanecznego Podlasia. 

.

© 2016  ZPiT Podlasie