top of page

2. Tryptyk Podlaski - Tajemnica Korobeczki

Najpiękniejsze melodie oraz tańce Podlasia lirycznie z humorem, kolorowo w różnych „odcieniach i barwach”.

„Tryptyk Podlaski - Tajemnica korobeczki” najpiękniejsze melodie oraz tańce Podlasia lirycznie z humorem, kolorowo w różnych „odcieniach i barwach”. Folklor taneczny Podlasia to interesująca karta, która została zapisana dawno temu, a swoją treścią intryguje na wiele różnych sposobów.

Tryptyk jest odniesieniem do biegu zdarzeń, przemijania i pór roku. Tytuł spektaklu ma wymiar heterogeniczny nawiązuje do „korobeczki”. Z jednej strony to pleciony kosz, który oznacza słomianą koszałkę, plecione pudło ze słomy wykorzystywane powszechnie na Podlasiu, z drugiej to taniec na Podlasiu, do lirycznej melodii, z symboliką nawiązującą do prac związanych z wytwórczością ludową.

Cykliczność zmian w przyrodzie, a także rodzaj zajęć gospodarskich stanowiły punkt wyjścia, a także pretekst dla wielu zabaw i tańców. Charakterystyczne okresy w życiu społeczności wiejskiej na Podlasiu były szczególnie eksponowane. Tematyka obrzędowości i folkloru tanecznego ludności nadbużańskiej stanowiła inspirację dla obrazów choreograficznych proponowanego spektaklu. Na tym tle prezentowane są tańce i pieśni Podlasia, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie, a także stroje w ich różnych odmianach.


galería

bottom of page